اسرائیل اطراف فرودگاه دمشق را بمباران کرد
رسانه‌های اسرائیلی از حملات شبانه جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به اطراف فرودگاه بین‌المللی دمشق خبر دادند.

به گزارش ایسنا، به نقل از النشره، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که جنگنده‌های این رژیم شب‌هنگام اطراف فرودگاه بین المللی دمشق را هدف قرار دادند.

این حملات از حریم هوایی لبنان صورت گرفته است.

مشخص نیست که این جنگنده‌ها چه اهدافی را بمباران کرده و اینکه این حملات قربانی داشته است یا خیر.
0