بزودی تعداد روبات ها از انسان ها بیشتر می شود

بزودی تعداد روبات ها از انسان ها بیشتر می شود

به گزارش انتخاب، "ایان پیرسون" همچنین معتقد است تعداد روبات ها تا سال 2033 از تعداد انسان ها بیشتر می شود و تا سال 2028 باید شاهد روبات هایی هوشمند باشیم که احساس دارند و می توانند به عواطف پاسخ دهند. همچنین پیش بینی شده است که بسیاری از شغل ها در اختیار روبات ها قرار خواهد گرفت و به عنوان مثال در سال های آینده، 15میلیون از 31.8میلیون نیروی کار فعلی بریتانیا با روبات ها جایگزین خواهند شد. تاکنون افراد مشهوری همچون «الون ماسک»، بنیانگذار تسلا و SpaceX نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده اند. البته این نگرانی در میان مردم عادی نیز دیده می شود و در نظرسنجی اخیر از 2هزار بزرگسال مشخص شد 71درصد آنها (هفت از 10نفر)از هوش مصنوعی روبات ها واهمه دارند. همچنین بیش از نیمی از افراد حاضر در نظرسنجی یعنی 54درصد نیز معتقدند که دانشمندان نمی توانند پیشرفت و رشد هوش مصنوعی روبات ها را کنترل کند و همین موضوع دردسرساز می شود.

منبع: ایران آنلاین

0