برگزاری مرحله دوم همایش سراسری روسای شعب بانک کشاورزی
 دومین مرحله از همایش سراسری روسای شعب بانک کشاورزی در سال97  ، هشتم و نهم اردیبهشت ماه سال جاری در بابلسر برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، در این همایش که با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره ، مدیران امور ، روسای برخی از ادارات مرکزی و بیش از 900نفر از روسای شعب این بانک از سراسر کشور در مرکز آموزشی رفاهی بانک در بابلسر  برگزار می شود،  راهبردهای اصلی بانک و آموزه های نوین مدیریتی، مالی و بانکداری برای شرکت کنندگان تشریح خواهد شد.
0