تصاویر : نمایشگاه هوایی ایرشو اورآسیا در آنتالیا

  نمایشگاه هوایی ایرشو اورآسیا 2018 در محل فرودگاه شهر آنتالیای ترکیه آغاز شد.

به گزارش «انتخاب»؛ در قالب این نمایشگاه، 150 برنامه نمایش هوایی با شرکت هواپیماهای نظامی و آموزشی و نیز بالگردها و پهپادهای نظامی برنامه ریزی شده که در مدت پنج روزه نمایشگاه به اجرا در می آید.

در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای صنایع هوایی و نیز تجهیزات و یافته های علمی و فنی به همراه نمونه تولیدات در این عرصه توسط 300 شرکت از 55 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران عرضه شده است.

  پیش بینی می شود که از این نمایشگاه بیش از 500 هزار نفر بازدید کنند.

تصاویر : نمایشگاه هوایی ایرشو اورآسیا در آنتالیا

تصاویر : نمایشگاه هوایی ایرشو اورآسیا در آنتالیا

تصاویر : نمایشگاه هوایی ایرشو اورآسیا در آنتالیا

تصاویر : نمایشگاه هوایی ایرشو اورآسیا در آنتالیا

تصاویر : نمایشگاه هوایی ایرشو اورآسیا در آنتالیا

تصاویر : نمایشگاه هوایی ایرشو اورآسیا در آنتالیا

تصاویر : نمایشگاه هوایی ایرشو اورآسیا در آنتالیا

تصاویر : نمایشگاه هوایی ایرشو اورآسیا در آنتالیا

تصاویر : نمایشگاه هوایی ایرشو اورآسیا در آنتالیا

تصاویر : نمایشگاه هوایی ایرشو اورآسیا در آنتالیا

تصاویر : نمایشگاه هوایی ایرشو اورآسیا در آنتالیا

تصاویر : نمایشگاه هوایی ایرشو اورآسیا در آنتالیا

تصاویر : نمایشگاه هوایی ایرشو اورآسیا در آنتالیا

0