سرکنسول ایران در هرات: آماده هرگونه خدمت رسانی شهری به مردم هرات هستیم

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در دیداری با سید عبدالوحید قتالی ضمن تبریک انتصاب ایشان به عنوان نیروی ارزشی و متعهد اظهار داشتند: مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اولویت جمهوری اسلامی ایران روابط با کشوری های اسلامی است لذا تاریخ گواهی میدهد که جمهوری اسلامی ایران در طی 4 دهه از هیچکونه حمایتی از مسلمانان دریغ نکرده و نخواهد کرد .

ایشان افزود : حضور نیرو های جوان و متعهد در رهبری ادارات خدماتی باعث رشد و انکشاف بهتر خواهد شد چرا که جوانان از انرژی بیشتری برخورد دار اند.

در ادامه آقای افخمی اضافه کرد که : جمهوری اسلامی ایران آماده است تا برای بهتر شدن خدمات شهری ولایت هرات مساعدت و همکاری نماید .

ایشان با اشاره به تجربیات خوبی که متخصصین ایرانی در بخش های بازیافت زباله , حمل و نقل ترافیکی , ایجاد پارک ها و فضای سبز , زیبا سازی شهر ها , خدمات عمومی و نظافت شهری , خدمات فنی و مهندسی شهر سازی و ایجاد سیستم الکترونیک برای جمع آوری عواید در خدمت مسولان شهر سازی هرات قرا ردهد.

در ادامه آقای سید وحید قتالی شهردار هرات نیز با سپاسگزاری از مسولان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات به جهت ارائه خدمات 24 ساعته به همشریان گفت : ما خواهان ایجاد دبیر خانه های مشخص برای بهبود زندگی شهری هرات بین خراسان رضوی هستیم و شدیدا نیازمند آموزش تجربیات دوستان خوب مان در شهرداری خراسان رضوی هستیم .

وی اضافه کرد که : ما تلاش میکینم تا از کانال های مربوطه هر چه زودتر این رابطه بین شهرداری خراسان رضوی و هرات باستان را ایجاد کنیم و اطمینان میدهیم که در آینده نزدیک نیز کلید این کار را خواهیم زد .

هرات شهری باستانی و باقت های مشابه ای با خراسان رضوی است لذا به همین منظور است که ما هرات و خراسان رضوی را خواهر خوانده میخوانیم و این پیوند را نهادینه خواهیم کرد .

در ادامه آقای وحید پیمان رئیس شورای شهر شهرداری هرات ضمن قدردانی و حسن نیت مقامات کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات گفت : شورای های شهری استان های ایران در منطقه نمونه است و ما نیازمند الگو برداری از این شورا ها هستیم .
ایشان اضافه کرد که : باید رابطه ای میان شورا های شهری خراسان رضوی و شورای شهر هرات ایجاد گردد تا ما از تجربیات دوستان خوب مان استفاده کرده و برای مردم هرات پیاده کنیم .

در پایان آقای افخمی وعده داد که ضحبت های را با شهرداری مشهد و شورای شهر مشهد برای آغاز این رابطه شروع و پیگیری نمایند .

در ادامه آقای افخمی نابلوی را به رسم یادگار به آقای قتالی شهردار هرات تفویض نمود.

سرکنسول ایران در هرات: آماده هرگونه خدمت رسانی شهری به مردم هرات هستیم

سرکنسول ایران در هرات: آماده هرگونه خدمت رسانی شهری به مردم هرات هستیم

0