اذعان ترامپ به پایبندی ایران به چارچوب فنی برجام +عکس

رئیس جمهوری آمریکا با اذعان به پایبندی تهران به چارچوب فنی برجام مدعی شد که ایران از سایر چارچوب های مقرر در برجام تخطی کرده است.

ترامپ در صفحه توئیتری خود نوشت:

ایران خود را پشتِ تأیید پایبندی اش به چارچوب فنی توافق هسته ای پنهان کرده، این در حالی است که تهران از سایر چارچوب ها تخطی کرده است.

اذعان ترامپ به پایبندی ایران به چارچوب فنی برجام +عکس

0