نخست‌وزیر امارات در حکمی ۹ زن را به عنوان وزیران کابینه جدید خود منصوب کرد

محمد بن راشد آل مکتوم، نخست‌وزیر امارات در حکمی ۹ زن را به عنوان وزیران کابینه جدید خود منصوب کرد

0