اختیارات تجهیزات پزشکی به انجمن صنفی تولید کنندگان واگذار می شود
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0