بیمه ها قلب مصنوعی را پوشش نمی دهند
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0