۵۰ درصد دیابتی ها از بیماری خود خبر ندارند
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0