تلاش برای تحقق رسالت دفاع از حقوق مردم و پرستاران
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0