پلمب ۲۰۴۳مرکز متخلف بهداشتی/معدوم سازی ۵۸۹ تن موادغذایی فاسد
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0