جعبه هوشمند قرص در دانشکده علوم پزشکی آبادان  ساخته شد 
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0