رشد ۵ درصدی تعرفه پزشکی برای دولتی و خصوصی یکسان است
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0