رشد ۵ درصدی تعرفه پزشکی برای مراکز دولتی و خصوصی یکسان است

دکتر محمد آقاجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به مصوبه شب گذشته هیات دولت اشاره کرد و گفت: رشد ۵ درصدی تعرفه های تشخیصی و درمانی سال ۹۶ برای بخش های دولتی و خصوصی، یکسان و برابر است.

وی با اشاره به اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه نرخ خدمات در سال ۹۶ رشد ۹.۸ درصدی داشته است، افزود: با توجه به حساسیت هایی که در حوزه سلامت وجود دارد، هیات وزیران تصمیم گرفت رشد ۵ درصدی را برای تعرفه های درمانی در نظر بگیرد.

آقاجانی تاکید کرد: با مصوبه قانونی، بعد از این تمامی مراکز درمانی دولتی و خصوصی ملزم به رعایت این تعرفه هستند.

معاون وزیر بهداشت در عین حال از بیمه ها خواست که فاصله زمانی پرداخت مراکز درمانی و جامعه پزشکی را که در حال حاضر به ۹ ماه رسیده است، به همان روال قانونی که ۳ ماه تعیین شده است، کاهش دهند.

0