ابداع دستگاه ضربان سازدائمی قلب/باتری شوک دهنده تکنولوژی حوزه قلب
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0