بیش از ۹۰ درصد از ایرانیان تحرک کافی ندارند
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0