جزئیات جلسه هیات بورد بیهوشی با وزیر/روند بازنگری تعرفه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت بهداشت در واکنش به گزارش مهر تحت عنوان «پرونده بیهوشی ها زیر دست جهانگیری/ وزیر کوتاه نیامد»، «آسیب های طرح تحول، درآمدهای برخی پزشکان چند برابر شد». جزئیات جلسه هیئت بورد بیهوشی با وزیر» و «کاهش تعرفه رادیولوژی ناعادلانه است»، توضیحاتی ارائه داده است.

موضوع تدوین ارزش نسبی خدمات سلامت و اصلاح تعرفه ها یکی از محورهای طرح تحول سلامت بوده که موجب کاهش پدیده ناشایست و تخلفات عدیده از جمله دریافت زیرمیزی در حوزه مالی خدمت رسانی سلامت گردید. بدیهی است حسب شرایط، مصالح آحاد جامعه و بر اساس وظایف ذاتی وزارت بهداشت در تنظیم حدود و مقررات حاکم بر این حوزه، تعرفه های یاد شده مورد تعدیل و بازنگری قرار می گیرند.

شایان ذکر است چنین فرایندی در خصوص برخی از خدمات سایر رشته های تخصصی صورت گرفته است که با همراهی آنان در جهت تامین منافع عمومی مواجه شده است.

در خصوص موضوع تعرفه های بیهوشی نیز جلسه مشترکی با حضور وزیر بهداشت و ۷ نفر از اعضای هیئت بورد این رشته تخصصی تشکیل شد که وزیر بهداشت ضمن مخالفت با هرگونه کاهش تعرفه بر واقعی شدن تعرفه های یاد شده تاکید نمودند و در نهایت مقرر شد تا درخواست هیئت بورد توسط ایشان در حاشیه جلسه دولت جهت بررسی و کارشناسی مجدد مطرح شده و علاوه بر آن تشکیل جلسه شورای عالی بیمه و جلب نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در دستور کار قرار گیرد.

به رغم این چنین اتفاقات و ایجاد جو تفاهم در جلسه یاد شده متاسفانه شاهد انتشار گزارشی بدون ذکر منبع و از اقوال دیگران در خصوص موضوع تعرفه های خدمات بیهوشی در آن خبرگزاری محترم هستیم که چیزی جز نگرانی، تشویش اذهان و لطمه به منافع عمومی را در بر نخواهد داشت بطوریکه با ایجاد تنش، منافع صنفی خاص را در برابر تامین منافع عمومی مردم و اختیارات و وظایف ذاتی یک حوزه حاکمیتی قرار می دهد.

لازم به ذکر است چنین موضوعی در خصوص همکاران پرستاری نیز رخ داده بود که با توجیه ذی نفعان به سرانجام مطلوب رسید.

0