بازار جهانی حلال فراتر از غذا رفته است
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0