۱۵۸موتورلانس در تهران روزانه ۵۵۰ماموریت انجام می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اسماعیل فراهانی اظهار داشت: در ۱۷ درصد از ماموریت های موتورلانس ها در کلانشهر تهران، نیاز به اعزام آمبولانس وجود ندارد که نشان دهنده، ارزش و تاثیر بالای این خدمت جدید در اورژانس است.

وی یکی از مهمترین ویژگی های موتورلانس های اورژانس تهران را کاهش زمان رسیدن به محل حادثه یا بالین بیمار عنوان کرد و افزود: بر اساس بررسی های انجام شده، موتورلانس ها در سطح تهران، زمان رسیدن اورژانس به محل حادثه یا بالین بیماران را حداقل ۵ دقیقه کاهش داده و رضایتمندی مردم از ارائه خدمات موتورلانس نسبت به آمبولانس، ۷ درصد بیشتر است.

معاون فنی و عملیاتی اورژانس تهران از کاهش هزینه های تمام شده اورژانس با بکارگیری موتورلانس ها در سطح کلانشهر تهران به عنوان یکی دیگر از ویژگی های این خدمت جدیدی یاد کرد و افزود: با استفاده از موتورلانس در اورژانس تهران، پوشش خدمات فوریت های پزشکی در مناطق فاقد پایگاه اورژانس، افزایش قابل توجهی داشته است.

به گفته فراهانی، جذب ۲۵۰ نیروی انسانی برای ارائه خدمات موتورلانس های اورژانس در سطح کلانشهر تهران، یکی از مصادیق تحقق شعار امسال یعنی «اقتصادمقاومتی: تولید و اشتغال» است.

0