خبر ممانعت وزارت بهداشت برای ورود متخصصین بیهوشی کذب است
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0