۱۱نفر در هر ۱۰۰هزارنفر در کشور مبتلا به سل هستند
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0