فحاشی کنید، کتک بزنید، شیشه بشکنید و 5 میلیون جریمه بدهید!
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری تسنیم اینجا کلیک نمایید.
0