50 صندوق خرد روستایی در استان کردستان تشکیل شده است
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری تسنیم اینجا کلیک نمایید.
0