بازدید 250 هزار نفر از مناطق جنگی استان کرمانشاه
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری تسنیم اینجا کلیک نمایید.
0