افزایش تولید چغندرقند شرایط بحرانی دریاچه ارومیه را حادتر کرد
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری تسنیم اینجا کلیک نمایید.
0