همدان|20 فعال دانشجویی قبل از خطبه‌های نمازهای جمعه استان همدان سخنرانی می‌کنند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، 20 نفر از فعالان دانشجویی استان همدان قبل از در نمازجمعه‌های این هفته استان سخنرانی خواهند کرد.

برنامه سخنرانی منتخبین دانشجویی در استان همدان به شرح زیر است:

 حسین ذاکری مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان در نماز جمعه این هفته 27 بهمن شهر همدان سخنرانی می‌کند.

 مسعود رنجبر مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور همدان در  نماز جمعه این هفته 27 بهمن شهرستان  بهار سخنرانی می‌کند.

  اکبر پورابراهیمی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگ و هنر همدان در  نماز جمعه این هفته 27 بهمن شهرستان فامنین سخنرانی می‌کند.

 سینا امیری مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا در نماز جمعه این هفته 27 بهمن شهرستان اسدآباد سخنرانی می‌کند.

 میلاد صادقی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه ملایر در نماز جمعه این هفته 27 بهمن شهرستان  ملایر سخنرانی می‌کند.

 محمد هاشمی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا در  نماز جمعه این هفته 27 بهمن تویسرکان سخنرانی می‌کند.

سیدمهدی فاطمی عضو ارشد قرارگاه دانشجویی شهید همدانی در  نماز جمعه این هفته 27 بهمن شهر لالجین سخنرانی می‌کند.

 مهدی صفایی‌منش عضو ارشد قرارگاه دانشجویی شهید همدانی در نماز جمعه این هفته 27 بهمن شهر مریانج سخنرانی می‌کند.

 محمدجواد شیرازی مسئول سیاسی دانشگاه ازاد واحد همدان در نماز جمعه این هفته 27 بهمن شهرستان رزن سخنرانی می‌کند.

  امیرحسن کریم‌جعفری جانشین بسیج دانشجویی علوم پزشکی همدان در نماز جمعه این هفته 27 بهمن شهر جورقان سخنرانی می‌کند.

 امیرحسین رهبر فرمانده پایگاه شهید چمران دانشگاه آزاد واحد همدان در نماز جمعه این هفته 27 بهمن شهر گیان سخنرانی می‌کند.

 محمدرضا قراگوزلو مسئول بسیج دانشجویی جهاد کشارزی استان همدان در نماز جمعه این هفته 27 بهمن شهر مهاجران سخنرانی می‌کند.

 امیرمحمد کشاورزیان دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در  نماز جمعه این هفته 27 بهمن شهر  اسلام‌آباد سخنرانی می‌کند.

 سعید کوروش‌رحیم مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا در نماز جمعه این هفته 27 بهمن شهر صالح‌آباد سخنرانی می‌کند.

 مجید مرادی مسئول بسبج دانشجویی دانشگاه آزاد ملایر در نماز جمعه این هفته 27 بهمن شهر سامن سخنرانی می‌کند.

 حمیدرضا شمس مسئول آموزش بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان در نماز جمعه این هفته 27 بهمن شهر گل تپه سخنرانی می‌کند.

 کمیل سرمدی مسئول سیاسی دانشگاه علوم پزشکی همدان در نماز جمعه این هفته 27 بهمن شهر قهاوند سخنرانی می‌کند.

علی کائید مسئول فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا در نماز جمعه این هفته 27 بهمن شهر شیرین‌سو سخنرانی می‌کند.

 سجاد گودرزی دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های ملایر  در نماز جمعه این هفته 27 بهمن شهر ازندریان سخنرانی می‌کند.

 مرتضی شفیقی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان در  نماز جمعه این هفته 27 بهمن شهر کبودرآهنگ سخنرانی می‌کند.

انتهای پیام/ ع

0