توان موشکی ایران بازدارنده و در خدمت صلح وثبات و امنیت منطقه است
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0