قاسمی: طرح ادعا در خصوص جزایر ایرانی را شدیدا محکوم می کنیم
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0