پاسخ روابط عمومی وزارت امور خارجه به اظهارات پورمختار
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0