ترامپ آمریکا را در مسیر خروج از جامعه جهانی قرار داده است
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0