غفلت از قرآن موجب شکسته شدن حرمت ها شده است
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0