برنامه موشکی ایران  دفاعی و غیرقابل مذاکره است
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0