تظاهرات «جمعه خشم» علیه آمریکا و اسراییل در سراسر استان تهران
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0