قاسمی قهرمانی پاراوزنه برداران ایران در مسابقات جهانی راتبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی قهرمانی پاراوزنه برداران کشورمان در مسابقات جهانی را به این پهلوانان و مردم ورزش دوست ایران تبریک و شادباش گفت.  

0