محموله مواد انفجاری و انتحاری در منطقه مرزی سراوان کشف شد
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0