دشمن در خلیج فارس دست از پا خطا کند با سیلی سنگینی مواجه می شود
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0