اجازه نمی دهیم قدرت دفاعی و نفوذ منطقه ای ما را هدف قرار دهید
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0