رایزنی جابری‌انصاری و لاورنتیف در سوچی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری انصاری دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی و مذاکره کننده ارشد ایران در روند آستانه، بلافاصله پس از ورود به سوچی با الکساندر لاورنتیف نماینده ویژه پوتین در امور سوریه و رئیس هیات مذاکره کننده روسیه در روند آستانه دیدار و گفتگو کرد.

دستیار ارشد وزیر خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در بحران سوریه در این دیدار در مورد ترتیبات اجرایی برگزاری و برنامه های اجلاس گفتگوی ملی سوریه که در دهم بهمن ماه جاری در سوچی برگزار می شود، بحث و تبادل نظر کردند.

در این دیدار همچنین آخرین هماهنگی ها برای نشست سه جانبه کشورهای ضامن روند آستانه که امروز در سوچی برگزار می شود، بعمل آمد.

0