حجم دارایی های غیرمنقول بانک ها از سپرده های آنها بیشر شده است
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0