دولت در حوزه مدیریت اقتصادی و سیاسی فاقد انسجام است
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0