سخنگو و مرکز دیپلماسی عمومی وزارت خارجه صفحه اینستاگرام ندارند
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0