روسیه می تواند نقشی سودمند برای تغییر در منطقه خلیج فارس ایفا کند
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0