تزریق روحیه به مردم الگوی ولایت پذیری است
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0