اعتراض رسمی ایران به ترکمنستان درباره شلیک به ماهیگیران ایرانی
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0