عدد صحیح تعداد شغل ایجاد شده در فضای مجازی ۲۰۰ هزار شغل است
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0