دومین کنفرانس اتحادیه اروپا در خصوص سوریه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین کنفرانس اتحادیه اروپا در خصوص سوریه امروز با حضور ۸۰ کشور به ریاست مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد و با سخنرانی محمد جواد ظریف در بروکسل برگزار شد.

اخبار تکمیلی از این کنفرانس متعاقبا اعلام می گردد.

0