وداع با اسلحه در شماره جدید «مروارید»

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش جامعه این شماره گزارش‌هایی از انواع خشونت خانوادگی و اجتماعی تهیه شده است؛ از اسیدپاشی و کشمکش میان انتقام و بخشش گرفته تا تأثیر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بر اشاعه خشونت. خشونت کلامی، خشونت در مدارس، تحقیر به‌خاطر جنسیت، ملیت و سن و گزارشی میدانی درباره میزان شناخت مردم از صلح‌طلبان یا جنایتکاران از دیگر بخش‌های جامعه است. همچنین با عمادالدین باقی، جامعه‌شناس و تاریخدان در مورد خشونت پنهان و ریشه خشونت گفت‌وگویی تفصیلی انجام شده است. مقاله‌ای درباره تأثیر ژنتیک و محیط اجتماعی و معضل خشونت که گریبان جهان امروز را گرفته است بخش پایانی جامعه است.

بخش اندیشه این نشریه هم با مقاله‌ای درباره تاریخِ لبخند، فرهنگ رواداری گاندی، تلاش‌های واسلاو هاول و نلسون ماندلا در مبارزه با خشونت‌پرهیزی آغاز می‌شود. در ادامه مقالاتی درباره تاثیر هاول بر جنبش‌های دموکراسی‌خواهی شرق اروپا، انقلاب ساتیاگراهای گاندی و رؤیای مارتین لوترکینگ و کتاب «هویت و خشونت» آمارتیاسن آمده است. بخش هنر به استفاده ابزاری از هنر برای اعمال خشونت ساختاری پرداخته است. تأثیر جریان‌های موسیقی مردمی و اجتماعات بزرگ ضدجنگ به‌واسطه موسیقی، نقش پرفورمنس‌آرت بر عدم خشونت، زیر سایه سرمایه‌داری رفتن هنر به‌ظاهر مخالف خشونت و نه به خشونت بصری از بخش‌های هنری مروارید است.

شماره پنجم دوماهنامه «مروارید» به مدیرمسئولی گیتا علی‌آبادی و سردبیری پژمان موسوی در ۱۲۰ صفحه و به قیمت ۵ هزار تومان نشر یافته است.

0