فصلنامه علمی پژوهشی «آموزه‌های فلسفه اسلامی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، بیستمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «آموزه های فلسفه اسلامی» منتشر شد و مقالات آن در دسترس علاقه  مندان قرار گرفت.

مقاله های این فصلنامه به شرح زیر است:

چالش‌های انگارۀ «علم بلامعلوم» در تبیین کیفیت علم قبل‌الایجاد/ محمدرضا ارشادی نیا

 مبانی فلسفی صدرالمتألهین در اثبات علم تمام موجودات به خداوند/ روح الله زینلی، علیرضا نجف‌زاده تربتی، سیدمرتضی حسینی شاهرودی

مطالعۀ تطبیقی عقل اول و وجود منبسط در حکمت مشاء و عرفان/ سیدعلی حسینی شریف، غلامعلی مقدم

مبانی فلسفی ـ حِکمی صنعت (با تأکید بر آرای فلاسفۀ اسلامی)/ احمد شه گلی، عسکر دیرباز، عبدالحسین خسروپناه

عقل نظری و عقل عملی/ محمداسحاق عارفی، حسین غفاری، عزیزالله فیاض صابری

جسم، جوهری مشکک در اندیشۀ سهروردی/ مصطفی مؤمنی، محمدجواد اخگری

0