کتابشناسی ماه ویژه سه ماهه بهار منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین، سی و هشتمین و سی و نهمین شماره از «کتابشناسی ماه» فهرست کتاب‌های منتشر شده در فروردین، اردیبهشت و خرداد  ۱۳۹۶ را دربردارد.

مجیدغلامی جلیسه در مقدمه این کتاب نوشته است:

«در امتداد سنت نیکوی حفظ اطلاعات کتب، مؤسسه خانه کتاب که متولی اطلاع‌رسانی کتاب ایران است، ثبت اطلاعات کتاب ایران و اطلاع‌رسانی این حوزه را در قالب کتاب، مجله، نرم‌افزار و سایت در دستور کار خود قرار داد اما در سالیان گذشته، با توجه به افزایش عناوین کتاب‌ها و تکیه‌ بر این اندیشه که شیوه نشر الکترونیک می‌تواند جایگزین مناسبی برای دیگر شیوه‌ها باشد، روش‌های اطلاع‌رسانی خود را محدود به رسانه‌های الکترونیک کرد. مدیریت خانه کتاب، پس از بررسی‌های کارشناسانه موضوع و با علم به اینکه برای جامعه کتاب‌دوست ایران مطالعه کاغذی همچنان در اولویت قرار دارد، در کنار تقویت اطلاع‌رسانی الکترونیک، به چاپ و انتشار مجموعه کتابشناسی ماه همت گمارد.»

«کتابشناسی ماه» ذیل سه فصل ارائه می‌شود؛ فصل نخست بزرگسالان، فصل دوم کودک و نوجوان، فصل سوم کمک‌درسی و آموزشی. در دو فصل نخست دو زیرمجموعه چاپ اول و بازچاپ و در فصل سوم کتاب‌های کمک‌درسی و آموزشی در دو رده مجزا عرضه می‌شود که رده دوم فصل سوم به کتاب‌های کمک‌درسی و آموزشی کودک و نوجوان اختصاص دارد.

محتوای «کتابشناسی ماه» براساس خلاصه سوم نسخه بیستم نظام رده‌بندی دیویی طبقه‌بندی شده و برای موضوع‌های اسلام، زبان و ادبیات فارسی، جغرافیا و تاریخ ایران از گسترش‌های رده‌بندی دهدهی دیویی ایران استفاده شده است. به این صورت کتاب‌ها در ۱۰ شاخه اصلی رده‌بندی دهدهی دیویی طبقه‌بندی شده‌اند و در هر رده، به ترتیب شماره رده دیویی، ترتیب یافته‌اند.

شیوه تنظیم اطلاعات کتابشناختی این مجموعه براساس سنت اسلامی و شرقی با عنوان کتاب شروع می‌شود. در این شیوه کتاب‌ها نخست بر اساس الفبای عنوان و در پی با نام پدیدآورنده در زیر هر یک از شاخه‌های نظام رده‌بندی دیویی مرتب شده‌اند.

سی و هفتمین، سی و هشتمین و سی و نهمین شماره از کتابشناسی ماه ویژه بهار ۱۳۹۶ زیر نظر مجید غلامی جلیسه به بهای ۱۸ هزار تومان از سوی خانه کتاب راهی بازار نشر شده است.

0